Jason Ritter در حال بازگشت به سریال Parenthood

Jason Ritter در حال بازگشت به سریال Parenthood

این صدا را میشنوید . این صدای خبری است که قرار است Jason Ritter  به سریال Parenthood  برگردد . Jason Ritter در حال رفتن به تلافی نقش خود در این سریال است و قرار است دوباره به این سریال درام NBC  بازگردد . در حال حاضر ریتر برای یک اپیزود قرارداد امضا کرده است . ..