سریال How I Met Your Mother برای فصل نهم تمدید شد! و …

سریال How I Met Your Mother برای فصل نهم تمدید شد! و …

همانطور که میدانید Jason Segel (مارشال) تصمیم گرفته بود که در صورتی که این سریال برای فصل بعدی (نهم) تمدید شود دیگر در آن حضور نداشته باشد و تمام قرارداد های کل شبکه و بازیگران در پایان این فصل به پایان رسیده بود و هر کسی که میخواست میتوانست به راحتی سریال را ترک کند، با ..