پوستر فصل دهم سوپرنچرال!

پوستر فصل دهم سوپرنچرال!

“Wrestle Your Demons” با شیاطینت کشتی بگیر! این عنوان پوستر فصل دهم سریال سوپرنچرال است. فصل دهم این سریال با بازی Jensen Ackles, Jared Padalecki, Misha Collins و Mark Sheppard روز هفتم اکتبر روی آنتن خواهد رفت!

LOL

LOL

اینطور که معلوم است صورت Jensen Ackles انقدر متقارن است و تناسب دارد که کاملاً مناسب ایده داوینچی در مورد کمال فیزیکی است