جری ساینفلد: “من اوتیسم ندارم!”

جری ساینفلد: “من اوتیسم ندارم!”

تقریبا تزدیک به دو هفته پس از این که بازیگر محبوب Jerry Seinfeld گفته بود که اوتیستیک است، این گفته ی خود را رد کرد و کفت که در طیف اوتیسم قرار نمی گیرد! او اعلام کرده است: من داشتم یک تاتر را با همین موضوع نگاه می کردم و احساس کردم که تا حدودی ..