میزبان مراسم امی امسال Jimmy Kimmel خواهد بود

میزبان مراسم امی امسال Jimmy Kimmel خواهد بود

شبکه ی ABC اعلام کرد که برای شصت و هشتمین مراسم امی که روز 18 سپتامبر برگزار خواهد شد Jimmy Kimmel را به عنوان مجری برگزیده است. او پیش از این چهار سال پیش که اجرای مراسم به عهده ی ABC بود این اجرای این مراسم را عهده دار بود. و این بار نیز به ..