پوستر فصل 6 سریال Game of Thrones

پوستر فصل 6 سریال Game of Thrones

*** هشدار خطر اسپویلر از فصل قبل. اگر فصل قبل را هنوز ندیده اید از خواندن ادامه متن خودداری نمایید. به شما هشدار داده شد*** یکی از سوال های پرحاشیه و جنجالی در مورد فصل بعدی سریال Game of Thrones این است که آیا Jon Snow بازمی گردد یا نه؟ در پایان فصل قبل این ..