بازگشت زود هنگام از بازنشستگی برای John Stewart

بازگشت زود هنگام از بازنشستگی برای John Stewart

زمانی که John Stewart اعلام کرد برنامه ی تلویزیونی او Daily Show آخرین حضور او در تلویزیون خواهد بود از واژه ی بازنشستگی برای خودش استفاده کرد. اما به نظر می رسد او برای یک شغل بسیار خاص استثناء قائل شده است. او اعلام کرده که قصد داره به عنوان میزبان افتخاری در WWE`s Summer ..