لویس سی کی مهمان آخرین قسمت از The Daily Show with Jon Stewart

لویس سی کی مهمان آخرین قسمت از The Daily Show with Jon Stewart

مهمان آخرین قسمت از شو جان استوارت کمدین محبوب و معروف حال حاضر  Louis C.K بود. Jon Stewart که پس از سالها به عنوان مجری از  The Daily Show with Jon Stewart خداحافظی می کند. حضور این دو در کنار یکدیگر بسیار شیرین و جذاب بود. لویس به جان گفت: “من از طرف “کمدی” (خنده همگان) اینجا آمده ..