اندکی درمورد سریال جدید خون آشامی مرتبط با Vampire Diaries؛ The Originals!

اندکی درمورد سریال جدید خون آشامی مرتبط با Vampire Diaries؛ The Originals!

همان طور که در خبرهای قبلی گفتیم یک سریال جدید در ارتباط با سریال The Vampire Diaries قرار است ساخته شود با محوریت کاراکتر “کلاوس”! Julie Plec سازنده ی این سریال طی صحبت هایی که با Entertainment Weekly داشته درمورد این سریال “The Originals” توضیحاتی داده که در ادامه آنها را می خوانیم؛