بازیگر جدید Nashville!

بازیگر جدید Nashville!

خواننده ی معروف و محبوب Kelly Clarcson برای بازی به سریال Nashville پیوست! کلی که اولین برنده ی فصل اول American Idol بوده است قرار است در یک نقش مهمان در سریال Nashville به زودی بازی کند