جدایی Mariah Carey و Nick Cannon عملاً انجام شده است

جدایی Mariah Carey و Nick Cannon عملاً انجام شده است

Mariah Carey و Nick Cannon که از May از هم جدا شده و جدا از هم زندگی می کنند، از منابع خبر رسیده که وکلای این دو در حال مذاکره بر سر اموال و حضانت فرزندان هستند و طلاق عملاً انجام شده است. افراد نزدیک به این زوج گفته اند که این دو از ماه می جدا ..