البرتا واتسون درگذشت

البرتا واتسون درگذشت

البرتا واتسون بازیگر سریال های La Femme Nikita و 24 در سن 60 سالگی درگذشت. او پس از یک جنگ طولانی مدت با سرطان قهرمانانه این جنگ نابرابر را ترک کرد و به دیار باقی شتافت. روحش شاد باد