شبکه FOX در حال کار بر روی درامی بر اساس فیلم Lethal Weapon

شبکه FOX در حال کار بر روی درامی بر اساس فیلم Lethal Weapon

درست وقتی که فکر میکردید بازسازی فیلم هایی که یک زمانی بسیار معروف بودند و تبدیل آن ها به سریال از مد افتاده است، شبکه FOX به این روند ادامه میدهد و سریالی از روی فیلم Lethal Weapon میسازد که در آن زمان موجب مشهور شدن Mel Gibson شده بود. البته کار بر روی این ..