سریال The Librarians تمدید شد

سریال The Librarians تمدید شد

شبکه ی TNT‌ سریال The Librarians‌ را برای یک فصل دیگر تمدید کرد. این سریال جدید فصل دومی با ده اپیزود خواهد داشت. این سریال که یک اسپین آف از فیلم تلویزیونی Librarian‌است در اولین پخش خخود حدود 5.4 میلیون بیننده را جذب کرد که در انتها این عدد به 11.4 میلیون بیننده رسید. فصل ..