رسماً رسمی شد! Limitless کنسل شد

رسماً رسمی شد! Limitless کنسل شد

گرچه سرنوشت این سریال از قبل تاریک بود اما بلاخره مدیر اجرایی این سریال Craig Sweeny نیز به توییتر آمد و کنسل شدن این سریال شبکه CBS را رسمی کرد. توییت او بدین شرح است: “من واقعاً متاسف و ناراحتم که باید گزارش دهم که سریال Limitless در هیچ شبکه ای ادامه نخواهد یافت. از همه ..

سریال limitless تمدید شد!

سریال limitless تمدید شد!

شبکه ی CBS دستور ساخت سریال کامل Limitless را صادر کرد. این سریال تا این مرحله از پخش سریال های پاییزی بهترین سریال شبکه بوده است و خبر ساخت یک فصل کامل از این سریال شاید چندان تعجب برانگیز نباشد. این سریال حدود 11.4 میلیون بیننده و ریتینگی معادل 2.4 کسب کرده است. به جز ..

بردلی کوپر در سریال جدیدش!

بردلی کوپر در سریال جدیدش!

یکی از شاهکارهای Bradley Cooper که در سال 2011 پخش شد قرار است مبنا و اساس ساخت یک سریال جدید به نام limitless باشد. سازنده ی این سریال جدید خود Bradley Cooper خواهد بود! او در این مورد گفته است که “شاید ” در سریال نیز بازی کند. اگر برنامه ی کاری و وقتش اجازه ..