چرا در قسمت 8 از فصل 5 این اتفاق افتاد؟ (هشدار: متن حاوی اسپویلر از این قسمت خواهد بود)

چرا در قسمت 8 از فصل 5 این اتفاق افتاد؟ (هشدار: متن حاوی اسپویلر از این قسمت خواهد بود)

به اندازه کافی صبر کردم تا همه این قسمت را ببیند بعد این پست را بگذارم با این حال عکس را طوری انتخاب کردم که هم منظور رسانده شود و هم هیچ اسپویلری برای دوستانی که ندیده اند بوجود نیاید. *** هشدار: اگر هنوز قسمت 8 از فصل 5 سریال Game of Thrones را ندیده ..