دهمین سالگرد سریال لاست

دهمین سالگرد سریال لاست

بازیگران سریال لاست کجا هستند و چه می کنند؟ امروز به مناسبت سالگرد ده ساله شدن سریال لاست قصد داریم نگاهی به کارهای بازیگران این سریال بیاندازیم. Matthew Fox (Jack) اگر بخواهیم روراست باشیم باید گفت که پس از پایان لاست خیلی از او خبری نیست. نامش به ندرت در تیتر خبرها دیده می شود ..