لوییس سی کی در مورد آینده ی لویی می گوید!

لوییس سی کی در مورد آینده ی لویی می گوید!

منتظر فصل ششم سریال Louie در سال 2017، 2027، 2037… و یا هرگز باشید! این جمله ای است که از حرف های Louise CK می شود نتیجه گرفت. یکی از مسولان شبکه ی FX و Louise CK در مورد تاریخ بازگشت این سریال و پخش فصل ششم آن گفته است که این فصل هر زمانی ..