شبکه ی ABC اولین سریال را در فصل جدید کنسل کرد!

شبکه ی ABC اولین سریال را در فصل جدید کنسل کرد!

سریال Lucky 7 اولین سریالی است که در فصل جدید توسط شبکه ی ABC پس از پخش دو اپیزود کنسل شد. سریال Lucky 7 درمورد چند نفر بود که برنده ی لاتری شدند و با مشکلات پس از بردن و استفاده از پول رو به رو هستند بود. این سریال در پخش اول اولین اپیزود ..