بازگشت Lyndsy Fonseca به سریال Agent Carter!

بازگشت Lyndsy Fonseca به سریال Agent Carter!

Lyndsy Fonseca که پیش از این نامش از لیست بازیگران فصل دوم سریال Agent Carter از قلم افتاده بود قرار است دوباره به سریال برگردد. به تازگی اعلام شده است که او دوباره در نقش سابق خود یعنی Angie Martinelli بازی خواهد داشت.( این طور گفته شده است که او در دنیای واقعی نخواهد بود) ..