سریال ها و سرنوشتشان! همه کنسلی ها و تمدیدی ها

سریال ها و سرنوشتشان! همه کنسلی ها و تمدیدی ها

نکته: بعضی از این سریال ها که کنسل شده اند مانند Constantine و The Following شبکه مربوطه آن سریال را برای خرید توسط شبکه های دیگر قرار داده است و ممکن است این سریال ها توسط شبکه ای دیگر خریداری شده و نجات یابند. همان طور که قبلا گفته بودیم این موقع از سال زمان ..

شبکه ی  CBS سه سریال را تمدید کرد!

شبکه ی CBS سه سریال را تمدید کرد!

شبکه ی CBS سه سریال خود را به تازگی برای فصل بعد تمدید کرده است. سریال های Scorpion, NCIS:New Orlean, Madam Secretary برای یک فصل دیگر تمدید شدند. این سریال ها به ترتیب سه سریال پربیننده در فصل قبل خود بوده اند. سریال NCIS حدود 18.1 میلیون بیننده، سریال Madam Secretary حدود 14.9 میلیون و ..