شبکه ی TNT سه سریال خود را برای فصل بعد تمدید کرد !

شبکه ی TNT سه سریال خود را برای فصل بعد تمدید کرد !

شبکه ی کابلی TNT سریال جدید The Last Ship را برای فصل دوم تمدید کرد .لازم به ذکر است که  آمار بینندگان این سریال چیزی نزدیک به 7 میلیون است . هم چنین سریال  Major Crimes را برای فصل چهارم و سریال Falling Skies را برای فصل پنجم تمدید کرد