فصل دوم سریال Fargo در قبل از اتفاقات فیلم اصلی رخ خواهد داد

فصل دوم سریال Fargo در قبل از اتفاقات فیلم اصلی رخ خواهد داد

حتماً همه کسانی که فصل یک سریال Fargo را کامل دیدند آن صحنه از اپیزود “A Fox, a Rabbit, and a Cabbage” را یادشان می آید که در آن Lorne Malvo در رستوران Lou Solverson نشست و تیکه ای پای خورد و از Lou در مورد Lester Nygaard اطلاعات خواست. در لا به لای صحبت هاشون ..