Grey’s Anatomy در حال تلاش برای جایگزینی درک شپرد!

Grey’s Anatomy در حال تلاش برای جایگزینی درک شپرد!

پس از اپیزودهای سختی که در فصل آخر Grey’s Anatomy دیدیم، کاراکتر دکتر درک شپرد که یک کاراکتر بسیار محبوب بود با یک وداع بسیار تلخ سریال را ترک کرد. پس از آن این سریال به دنبال یافتن یک کاراکتر دیگر برای جایگزین کردن به جای اوست. دکتر جدیدی که قرار است در سریال حاضر ..