بازیگران Jessica Jones هم چنان افزایش می یابند!

بازیگران Jessica Jones هم چنان افزایش می یابند!

این بار بازیگر جدیدی که به لیست بلند و بالای بازیگان Jessica Jones اضافه می شود کسی نیست جز یکی از بازیگران ماتریکس؛ Carrie-Anne Moss! او که در تریلوژی ماتریکس در نقش ترینیتی بازی کرده بود این بار در این سریال در نقش کسی حضور می یابد که می خواهد به جسیکا ثابت کند که ..