کنستانتین به Arrow میاید

کنستانتین به Arrow میاید

طرفداران Constantine خوشحال شوید! با اینکه NBC سریال Constantine را در ماه می کنسل کرد اما این پایان کار John Constantine نخواهد بود. ممکن است این خبری نباشد که شما امید اش را داشتید اما از هیچی بهتر است. Matt Ryan بازیگر نقش کنستانتین دز یکی از قسمت های آینده سریال Arrow از شبکه CW به ..