نظر مثبت Matt Smith در مورد آینده “Doctor Who” بعد از جدایی “Steven Moffat”

نظر مثبت Matt Smith در مورد آینده “Doctor Who” بعد از جدایی “Steven Moffat”

شاید Matt Smith دیگر نقش “Time Lord” را بازی نکند، ولی همچنان یک طرفدار پر و پا قرص “Doctor Who” است. این بازیگر محبوب که شخصیت ‘دکتر’ را در فصل های 5، 6 و 7 بازی کرد، در مصاحبه ای نظر مثبت خود را نسبت به جایگزین Steven Moffat ابراز کرد. Moffat، که برای مدت ها مدیر اجرایی سریال (بلندپایه ترین مسئول در ..