بازیگر سریال American Horror Story بر اثر ضربه مغزی مرد

بازیگر سریال American Horror Story بر اثر ضربه مغزی مرد

Ben Woolf ستاره سریال American Horror Story:Freak Show به دلیل ضربه مغزی ای که هفته پیش دیده بود دیروز فوت کرد. Woolf که یک متر و سی سانتیمتر قد داشت و نقش کاراکتر Meep را در Freak Show بازی میکرد توسط آینه یک ماشین روز پنجشنبه هنگامی که داشت از یک خیابان در هالیوود میگذشت مورد ..