بازيگر Melissa McCarthy براي بازسازي Gilmore Girls برمي گردد!

بازيگر Melissa McCarthy براي بازسازي Gilmore Girls برمي گردد!

خيال همه ي طرفداران راحت! مليسا مك كارتي در نقش سابق خود يعني Sookie دوست صميمي Lorelai بازي خواهد داشت! اين خبر را خود مليسا در برنامه ي الن اعلام كرد. اين خبر درست يك روز پيش از اينكه فيلم جديد او يعني The Boss اكران شود اعلام شد