شبکه History سریال Vikings را برای فصل 4 تمدید کرد

شبکه History سریال Vikings را برای فصل 4 تمدید کرد

شبکه History پنجشنبه اعلام کرد که سریال Vikings برای فصل 4 تمدید شده است. این سریال که توسط Michael Hirst ( ـThe Tudorsـ)نوشته و ساخته شده است، توانسته ریتینگ های خوب و قابل اطمینان با داشتن 4.3 میلیون بیننده برای 5 قسمت اول فصل 3 برای شبکه History داشته باشد. هنوز 5 قسمت جدید دیگر از ..