بازیگران Nina Dobrev و Michael Trevino سریال The Vampire Diaries را ترک خواهند کرد

بازیگران Nina Dobrev و Michael Trevino سریال The Vampire Diaries را ترک خواهند کرد

نینا میگوید: “من آخر هفته زیبایی را کنار دریاچه Lanier در Georgia با خانواده TVD ام گذراندم. میخواهم اولین نفری باشم که به شما اعلام کنم این فقط یک جشن تعطیلات نبود بلکه یک جشن خداحافظی بود. من همیشه میدانستم که میخواهم داستان Elena شش فصلی باشد و در این 6 فصل همه چی را ..