ممکن است Sarah Michelle Gellar نقش اصلی اش را دوباره در Cruel Intentions بازی کند

ممکن است Sarah Michelle Gellar نقش اصلی اش را دوباره در Cruel Intentions بازی کند

در هفته اخیر اعلام کردیم که شبکه NBC دستور ساخت اولین قسمت سریالی برای ادامه فیلم قدیمی Cruel Intentions را داده است. تا آن موقع میدانستیم که کارگردان اصلی فیلم Roger Kumble برای کارگردانی قسمت اول سریال و همچنین نوشتن فیلنامه به همراه Lindsey Rosin و Jordan Ross (کسانی که یک موزیکال از Cruel Intentions را ..