سریال Bates Motel برای فصل دوم تمدید شد

سریال Bates Motel برای فصل دوم تمدید شد

تعداد 10 اپیزود برای فصل 2 این سریال در نظر کرفته شده است که احتمالاً در سال 2014 پخش خواهد شد. تا به حال 3 اپیزود از فصل اول پخش شده است و بیشترین تعداد بیننده سریال درام ذر شبکه اش یعنی A&E را داشت. اکثر بازیگران فصل اول در فصل بعدی نیز ظهور خواهند ..