سریال True Detective با بزرگان رقابت خواهد کرد!

سریال True Detective با بزرگان رقابت خواهد کرد!

شبکه HBO تصمیم گرفت سریال True Detective را به جای دست miniseries در دسته سریالهای درام وارد Emmy بکند. با اینکه ما فکر میکنیم این سریال شانس بردن Emmy در دسته خودش یعنی miniseries  را خیلی بیشتر داشت اما HBO فکر می کند با وجود بازیگرانش Matthew McConaughey و Woody Harrelson این سریال توان بردن جایزه در مقابل ..