فصل دوم Magic City؛ بزرگ تر و خودمانی تر!

فصل دوم Magic City؛ بزرگ تر و خودمانی تر!

Magic City که یکی از سریال های شبکه ی Starz می باشد برای تابستان با فصل جدید خود همراه با سوپرایز های زیادی باز می گردد! سریال در بهار سال 1959 اتفاق می افتد، هنگامی که فیدل کاسترو هنوز از ایالات متحده انتظار حمایت داشت. در فصل دوم Ben تنها دشمنی نیست که Ike قرار ..