تولید یک برنامه ی عروسکی از BBC

تولید یک برنامه ی عروسکی از BBC

شبکه ی بی بی سی 1 با همکاری کمپانی Jim Hanson قرار است یک برنامه ی تلویزیونی عروسکی به نام The Puppet Game Show بسازد. در این برنامه مسابقه و بازی هایی با حضور ستارگان دنیای بازیگری انجام می شود و تمام درآمد این برنامه صرف کارهای خیریه خواهد شد. خر بازیگر در این رقابت ..