My Name is Earl, دوباره در تلویزیون!

My Name is Earl, دوباره در تلویزیون!

بازیگران سریال My Name is Earl دوباره در تلویزیون دورهم جمع می شوند، این بار در سریالی جدید! بازیگران این سریال قدیمی در یک کمدی از TV Land دورهم جمع خواهند شد. بازیگر Ethan Suplee به زودی در سریال Jaime Pressley به عنوان یک بازیگر عادی در نقش برادر Jennifer Falls بازی خواهد کرد