سارا شاهی در نقش Nancy Drew

سارا شاهی در نقش Nancy Drew

شبکه CBS بازیگر ایرانی سریال Person of Interest را برای بازی در نقش Nancy Drew در سریال جدید اش برگزیده است. او نقشی متفاوت و به روز شده از این کاراگاه جوان را که بر اساس کتاب های Carolyn Keene معروف شد بازی خواهد کرد. این سریال در اوایل تولید قسمت اول آن است و فعلاً نام ..