این هفته در The Vampire Diaries ـ ‘Walking Dead’

این هفته در The Vampire Diaries ـ ‘Walking Dead’

در اپیزود این هفته سریال The Vampire Diaries که Walking Dead نام دارد، Nathaniel Buzolic در نقش Kol بازخواهد گشت. البته شایعات بر این است که بیشتر از یک نفر از مرگ باز خواهند گشت و یکی از آن ها برای همیشه زنده خواهد شد! این قسمت 5 شنبه 9 می برگذار خواهد