شبکه ی  CBS سه سریال را تمدید کرد!

شبکه ی CBS سه سریال را تمدید کرد!

شبکه ی CBS سه سریال خود را به تازگی برای فصل بعد تمدید کرده است. سریال های Scorpion, NCIS:New Orlean, Madam Secretary برای یک فصل دیگر تمدید شدند. این سریال ها به ترتیب سه سریال پربیننده در فصل قبل خود بوده اند. سریال NCIS حدود 18.1 میلیون بیننده، سریال Madam Secretary حدود 14.9 میلیون و ..