بازسازی کارتون رابین هود در قالب سریال!

بازسازی کارتون رابین هود در قالب سریال!

شبکه ی بیبیسی ایالات متحده درنظر دارد سریالی براساس قهرمان کارتونی مشهور، رابین هود بسازد. این سریال توسط سازندگان سریال دراکولا ساخته خواهد شد. داستان این سریال از جایی شروع می شود که همسر داروغه ی ناتینگهام توسط یکی از افراد کینگ جان کشته می شود و داروغه درصدد این برمی آید تا جنگی علیه ..