رییس جمهور امریکا در ارتباط با مرگ رابین ویلیامز: او نظیر نداشت

رییس جمهور امریکا در ارتباط با مرگ رابین ویلیامز: او نظیر نداشت

رابین ویلیامز بازیگر و کمدین دوشنبه درگذشت. ناراحتی و دلتنگی برای او تا کاخ سفید هم کشیده شد. رییس جمهور اوباما بیانیه ای در ارتباط با مرگ این بازیگر برنده اسکار برای فیلم Good Will Hunting صادر کرد: ” رابین ویلیامز یک خلبان، دکتر، غول چراغ، پرستار کودک، رییس جمهور، پروفسور، پیترپنی شگفت آور و ..