جرمی کلارکسون به کل توسط شبکه اخراج شد

جرمی کلارکسون به کل توسط شبکه اخراج شد

حتماً این هفته خبر های لغو پخش برنامه Top Gear به طور موقت و دعوای بین جرمی کلارکسون (میزبان و مجری معروف این برنامه) و کارگردان آن را شنیده بودید. قرار بود طی این چند روز مدیر شبکه BBC این موضوع را بررسی کند و تصمیم نهایی گرفته شود. حال نتایج این بررسی مشخص شده است ..