پرومویی جدید از سریال Once Upon a Time

پرومویی جدید از سریال Once Upon a Time

شبکه ی ای بی سی اولین پرومو از فصل سوم سریال وانس اپان تایم را پخش کرد.این پرومو بیشتر شخصیت های اصلی را نشان میداد که روانه ی نِوِرلَند شده اند و در آنجا به دنبال شخصیت های اصلی دیگر همجون هنری که توسط گرگ تامارا گروگان گرفته شدند و به سرزمین پیتر پن برده ..