پیتر پن در تلویزیون!

پیتر پن در تلویزیون!

درحالی که شبکه ی NBC قصد ساخت یو پیتر پن موزیکال برای بچه ها را دارد، شبکه ی فاکس درنظر دارد سریالی جدید در قالب پیترپن مدرن و پسرانی گمشده بسازد که رشد نمی کنند! سازندگی این سریال برعهده ی Andrew Miller سازنده ی سریال کنسل شده ی Secret Circle است. داستان این سریال درمورد ..