شبح اپرا  در جعبه ی جادو!

شبح اپرا در جعبه ی جادو!

سازنده ی سریال Desperated Housewives یعنی Marc Cherry قصد ساخت یک سریال جدید براساس داستان شبح اپرا دارد. این سریل برگرفته از رمان مشهور گاستن لرو با همین نام خواهد بود که ورژن جدید و مدرنی ازهمان کتاب است. این سریال موزیکال نخواهد بود ولی خالی از موزیک نیز نمی باشد