رییس HBO ‌از فصل دوم True Detective دفاع میکند!

رییس HBO ‌از فصل دوم True Detective دفاع میکند!

در پنل سریال True Detective سوال های بسیاری از Michael Lombardo رییس برنامه ریزی HBO درمورد فصل دوم این سریال پرسیده شد. Michael Lombardo به شدت روی این نکته تاکید داشت که از فصل دوم این سریال راضی است به خصوص از این که Collin Farrell به آن ها پیوسته است بسیار خوشحال است. او در ..