سریال Pretty Little Liars برای دو فصل دیگر تمدید شد !

سریال Pretty Little Liars برای دو فصل دیگر تمدید شد !

شبکه ی ABC Family بعد از پخش فصل پنجم سریال Pretty Little Liars آن را برای دو فصل دیگر تمدید کرد و طرفداران این سریال می توانند این سریال را تا هفت فصل دنبال کنند . قسمت اول از فصل پنجم سریال Pretty Little Liars  ، چیزی نزدیک به 3.8 میلیون بیننده داشته است

پوستر فصل پنجم Pretty Little Liars

پوستر فصل پنجم Pretty Little Liars

شبکه ی abc family پوستر فصل پنجم سریال Pretty Little Liars را منتشر کرد . اولین قسمت از فصل پنجم این سریال در تاریخ 5 ژوئن 2014 ( 20 خرداد 1393) از این شبکه پخش خواهد شد