دنباله ای جدا برای سریال خاطرات خون آشام!

دنباله ای جدا برای سریال خاطرات خون آشام!

تهیه کننده سریال خاطرات خون آشام Julie Plec در حال زمینه چینی برای دنباله ای به صورت یک شاخه داستانی جدا برای سریال خاطرات خون آشام می باشد. طبق گزار EW قسمت 25 آپریل سریال خاطرات خون آشام شامل کاراکتر های جدید خواهد بود و میتواند زمینه ای برای شاخه داستانی ای جدا برای شخصیت ..