تولید اسپین آف سریال Modern Family متوقف شد!

تولید اسپین آف سریال Modern Family متوقف شد!

پیشتر قرار بر این بود که از سریال Modern Family سریالی جدید جدا شود به نام Proposed! بازیگر اصلی سریال Proposed، Rob Riggle به تازگی به سریال جدیدی از NBC پیوسته است و به همین دلیل ساخت این سریال فعلا متوقف شده است